پنج‌شنبه 23 مهر‌ماه سال 1388
برخی از مشاغل جادوگری و حد اقل رشته های مورد نیاز برای آن ها
نوشته شده توسط شایان در ساعت 01:16 ب.ظ

برخی از مشاغل جادوگری و حد اقل رشته های مورد نیاز برای آن هاشفا دهنده : ورد های جادویی - معجون سازی - گیاه شناسی - تغییر شکلحسابدار بانک گرینگوتز : ریاضیات جادویی ( پیشرفته ) - تاریخچه ی جادوگرینگهداری موجودات خطرناک از نظر رده بندی وزارتخانه ( عجب شغلی ) : مراقبت از


موجودات جادویی (پیشرفته ) - ورد های جادویی - تغییر شکل


مدیر مدارس جادوگری : دفاع در برابر جادوی سیاه ( فوق پیشرفته ) - ورد های جادویی


( فوق پیشرفته ) - تغییر شکل - معجون سازی


مدرّس ( پروفسور ) : رشته ی درسی مخصوص ( فوق پیشرفته ) - ورد های جادوییکاراگاه : دفاع در برابر جادوی سیاه (پیشرفته ) - ورد های جادویی -تغییر شکل -

 

معجون سازی - گیاه شناسی


سو استفاده از محصولات مشنگی : علوم و فناوری مشنگی ( پیشرفته ) - تغیر شکل -


ورد های جادویی